japanese chineese korean Norvegian Suomi Swedish francais english German Dutch italian spainish portuguese greek russian czech polish turkce lebanese iranian hebrew indy indy
 
russian
Časopis VISAVIS International začal vycházet před 20 lety. Za tuto dobu se stal předním francouzským časopisem, který se věnuje moderní umělecké fotografii a zkoumání trendů v moderní vizuální kultuře.
VISAVIS International began publication more than 20 years ago. During this time it has become the leading magazine in France for contemporary fine art photography, and for the exploration of trends in contemporary visual culture.


Připraveno / Created : 1987
Čtvrtletně
 /  Quarterly
Francouzsky - anglicky + shrnutí v japonsku /
French - english + summary in japanese
Cena / Price : 10 Euros
Předplatné
/ Subscription : 40 Euros
Rozměry
/ Size : 23,5 x 31 cm
Počet stran / Pages : 130
Vydáváno v 10 000 výtiscích
/ Published at 10 000 samples
Prodává se Francie, Evropa, USA, Japonsko / on sale in : France, Europe, USA, Japan


 ZVEŘEJNĚNÉ OBRÁZKY A TEXTY / PUBLISHED PICTURES AND TEXTS

 ZAKLADATELKA-ŘEDITELKA / FOUNDATOR-DIRECTOR : Nathalie Luyer

 DALŠÍ VYDÁNI / OTHER EDITIONS


   


  

6. dne v měsíci je na internetu představeno 6 fotografů a 6 jejich fotografií jako 36 snímků na 1 filmu z různými možnostmi prohlížení. Pokud se chcete tohoto výběru zúčastnit, zašlete své obrázky (10 max. ve formátu jpeg 350 X 550, rozlišení 72 dpi) e-mailem (nebo prostřednictvím webového odkazu). Výběr bude proveden ze snímků, které obdržíme, a webových stránek, které najdeme online.
On the 6th of the month, 6 photographers and 6 of their photos are presented online like 36 exposures on 1 roll of film with differents ways to see. To participate in this selection, please send your pictures (10 max.in Jpeg 350 X 550 pixels et 72 dpi) via email (or weblink).The selection will be made, from the images we receive and from or the websites discovered online.


AVRIL / APRIL 2024 #235 Petits contes contemporains
 
JEFF COTTENDEN ALEXANDRE PARROT PASCAL MIRANDE
VIKTORIA SOROCHINSKI JANELLE RUTH PIETRZAK VINCENT DESCOTILS

   


  
> Správa vašich fotografií práci / Managing your photography work
Poté, co zanalyzujeme obsah vašich fotografií a celé vaší práce, budeme hovořit o tom, jak uspořádat, vybrat a najít ten nejvhodnější způsob, kterým se vyvíjet dál. Pokud budete mít zájem, tato společná práce může pokračovat i déle v závislosti na vaší inspiraci. Ceny se stanovují na měsíc, čtvrtletí nebo rok.
After analysing the content of your photographs and all your work, together we discuss how to organise, choose and find the most suitable solution for the evolution of it. If you wish, this joint work can be extended over time to match your inspirations. A monthly, quarterly or annual set price is proposed.

* Informace o privátních lekcích / Informations about the personal lessons


> Tato vůči workshopu v Itálii / The Vis A Vis workshop in Italy and Paris
Seminář VISAVIS WORKSHOP připravuje dílny v Itálii a Paříži. Každý kurz má kapacitu 9 studentů, trvá 9 dní po 9 hodinách výuky. Pořádají ho známé osobnosti ze světa fotografie, které se s vámi podělí o své techniky, estetickou koncepci a expertizu a budou s vámi sledovat následující 3 cíle:
• pomoci vám objevit jedinečný způsob vyjádření vašeho fotografického stylu
• umožnit vám získat prostřednictvím vašich vlastních webových stránek plně operativní komunikační nástroj
• objevit při letním semináři nádheru Ligurie z italské nebo francouzské strany.

VISAVIS WORKSHOP proposes workshops in Italy and Paris. Each course accommodates 9 students for 9 days with 9 hours of class, is run by celebrities from the photography world who share their techniques, aesthetic approach and expertise with you to achieve 3 objectives :
• Helping you discover your particular way of expression with your own photography style.
• Enabling you to acquire a fully operational communication tool with the creation of your own website.
• Revealing the Liguria's region of Italy or Paris for the summer workshop.

* Objevit italský region / Informations about the area in Italy
* Informace o seminářích / Information about the workshops


Hôtel VISAVIS **** Via della Chiusa, 28 - 16039 Sestri Levante (Genova) - ITALY


> Semináře / The meetings
Každé pondělí se časopis VISAVIS setkává se všemi fotografy, kteří nám chtějí ukázat své snímky a získat náš dojem, kritiku nebo správný směr ve své práci. V roce 1999 se tato setkání konala v Centre national de la photography a každý měsíc byl publikován jeden vybraný fotograf.
On Monday of each week, VISAVIS receives all photographers who want to show us their images, and receive our impressions, a critique or a professional orientation, regarding their work. In 1999 those meetings were at The Centre national de la photographie with the publication every month of one selected photographer.


VISAVIS Editions
7 rue Barbette 75003 Paris France
tél : 01 40 29 00 79 - fax : 01 40 29 05 45
contact / kontakt : visavis.photo@wanadoo.fr


 AUTORSKÁ PRÁVA & PŘEDPLATNNÉ / COPYRIGHTS & SUBSCRIPTION

 KANCELÁŘ VE FRANCII / THE OFFICE IN FRANCE

 SEMINÁŘE V ITÁLII / THE WORKSHOPS IN ITALY AND PARIS