japanese chineese korean Norvegian Suomi Swedish francais english German Dutch italian spainish portuguese greek russian czech polish turkce lebanese iranian hebrew indy indy
 
turkce
VISAVIS International 20 seneyi aşkındır yayın yapmaktadır. Bu süre boyunca modern güzel sanatlar fotoğrafçılığı ve modern görsel kültürdeki trendlerin açığa çıkarılması konularında Fransa’nın bir numaralı dergisi haline gelmiştir.
VISAVIS International began publication more than 20 years ago. During this time it has become the leading magazine in France for contemporary fine art photography, and for the exploration of trends in contemporary visual culture.


Kuruluşu / Created : 1987
3 aylık
 /  Quarterly
Fransızca – ingilizce + Lehçe özeti /
French - english + summary in japanese
Fiyat / Price : 10 Euros
Üyelik
/ Subscription : 40 Euros
Boyut
/ Size : 23,5 x 31 cm
Sayfa Sayısı / Pages : 130
10 000 ornek yayınlanmıştır
/ Published at 10 000 samples
Vssatışta olduğu ülkeler ABD, Japonya / 
on sale in
: France, Europe, USA, Japan


 YAYINLANMIŞ RESİM VE METİNLER / PUBLISHED PICTURES AND TEXTS

 KURUCU - YAPIMCI : / FOUNDATOR-DIRECTOR : Nathalie Luyer

 DİĞER YAYINLAR / OTHER EDITIONS


   


  

Ayın 6’sında, 6 fotoğrafçı ve herbir fotoğrafçının 6 resmi, değişik şekillerde bir film şeridinde 36 poz olarak online yayınlanmaktadır. Bu seçime katılmak için, lütfen bize email (veya internet sayfası linki) yoluyla resimlerinizi gönderin. (Max 10 adet Jpeg 350 X 550 pixels et 72 dpi formatında). Bu seçim bize gönderilen resimlerden veya internette bulunan websitelerinden yapılacaktır.
On the 6th of the month, 6 photographers and 6 of their photos are presented online like 36 exposures on 1 roll of film with differents ways to see. To participate in this selection, please send your pictures (10 max.in Jpeg 350 X 550 pixels et 72 dpi) via email (or weblink).The selection will be made, from the images we receive and from or the websites discovered online.


AVRIL / APRIL 2024 #235 Petits contes contemporains
 
JEFF COTTENDEN ALEXANDRE PARROT PASCAL MIRANDE
VIKTORIA SOROCHINSKI JANELLE RUTH PIETRZAK VINCENT DESCOTILS

   


  
> Sizin fotoğraf iş yönetme / Managing your photography work
Bütün çalışmalarınızı ve fotoğraflarınızın içeriğini inceledikten sonra, beraber bu çalışmaların geliştirilmesi hakkında en uygun çözümü bulmakta yardımcı olmaktadır. Eğer dilerseniz, bu ek çalışma sizin ideallerinizi karşılamak için uzatılabilir. Aylık, 3 aylık veya yıllık paket fiyatlarımız mevcuttur.
After analysing the content of your photographs and all your work, together we discuss how to organise, choose and find the most suitable solution for the evolution of it. If you wish, this joint work can be extended over time to match your inspirations. A monthly, quarterly or annual set price is proposed.

* Özel dersler hakkında bilgiler / Informations about the personal lessons


> Italya'daki VISAVIS semineri / The Vis A Vis workshop in Italy and Paris
VISAVIS SEMINER seminerlerini İtalya ve Paris’te sunmaktadır. Her bir seminer 9 kişilik bir öğrenci grubuyla 9 gün boyunca 9 saat süren dersleri kapsamaktadır ve kendi tekniklerini, estetik yaklaşımlarını ve uzmanlıklarını sizlerle paylaşmak isteyen fotoğraf dünyasının ünlü simaları tarafından 3 amaç uğruna yürütülmektedir:
• Kendi fotoğrafçılık tarzınızla birlikte size özel bir ifade şeklini keşfetmeniz icin yardımcı olmak
• Kendinize ait bir web sayfası oluşturarak tamamen işlevseli bir iletişim kaynağı oluşturmanızı mümkün kılmak
• Yaz semineri için Italya’nin Liguria bölgesini veya Paris’i keşfetmenizi sağlamak.

VISAVIS WORKSHOP proposes workshops in Italy and Paris. Each course accommodates 9 students for 9 days with 9 hours of class, is run by celebrities from the photography world who share their techniques, aesthetic approach and expertise with you to achieve 3 objectives :
• Helping you discover your particular way of expression with your own photography style.
• Enabling you to acquire a fully operational communication tool with the creation of your own website.
• Revealing the Liguria's region of Italy or Paris for the summer workshop.

* İtalya'daki bölgeyi keşfetmek için / Informations about the area in Italy
* Seminerler hakkında bilgiler / Information about the workshops


Hôtel VISAVIS **** Via della Chiusa, 28 - 16039 Sestri Levante (Genova) - ITALY


> Toplantılar / The meetings
Her haftanın Pazartesi günü, Natalie Luyer bize resimlerini sergilemek ve çalışmaları hakkında bizim fikir, eleştiri veya profesyonel yönlendirmelerimizi almak isteyen bütün fotoğrafçıları VISAVIS Paris ofisinde toplamaktadır. 1999’da, bu toplantılar Ulusal Fotoğraf Merkezi’nde her ay seçilen bir fotoğrafçının yayınıyla gerçekleşmekteydi.
On Monday of each week, VISAVIS receives all photographers who want to show us their images, and receive our impressions, a critique or a professional orientation, regarding their work. In 1999 those meetings were at The Centre national de la photographie with the publication every month of one selected photographer.


VISAVIS Editions
7 rue Barbette 75003 Paris France
tél : 01 40 29 00 79 - fax : 01 40 29 05 45
contact / iletişim : visavis.photo@wanadoo.fr


 TELİF HAKLARI VE ÜYELİK / COPYRIGHTS & SUBSCRIPTION

 FRANSA OFİSİ / THE OFFICE IN FRANCE

 İTALYA’DAKİ SEMİNERLER / THE WORKSHOPS IN ITALY AND PARIS