japanese chineese korean Norvegian Suomi Swedish francais english German Dutch italian spainish portuguese greek russian czech polish turkce lebanese iranian hebrew indy indy
 
greek
Το VISAVIS International κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια. Κατά τη χρονική αυτή διάρκεια, αναδείχτηκε ως το πρώτο περιοδικό σύγχρονης φωτογραφικής τέχνης και εξερεύνησης τάσεων στο σύγχρονο οπτικό πολιτισμό στη Γαλλία.
VISAVIS International began publication more than 20 years ago. During this time it has become the leading magazine in France for contemporary fine art photography, and for the exploration of trends in contemporary visual culture.


Έτος δημιουργίας / Created : 1987
Τριμηνιαία έκδοση
 /  Quarterly
Γαλλικά - αγγλικά + περίληψη στα πολωνικά /
French - english + summary in japanese
Τιμή / Price : 10 Euros
Συνδρομή
/ Subscription : 40 Euros
Μέγεθος
/ Size : 23,5 x 31 cm
Σελίδες/ Pages : 130
Κυκλοφορεί σε 10.000 αντίτυπα
/
Published at 10 000 samples
διανέμεται σε /  on sale in : France, Europe, USA, Japan


 AHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕNA / PUBLISHED PICTURES AND TEXTS

 ΙΔΡΥΤΡΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡIA / FOUNDATOR-DIRECTOR : Nathalie Luyer

 ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ / OTHER EDITIONS


   


  

Την 6η του μηνός, 6 φωτογράφοι και 6 φωτογραφίες τους παρουσιάζονται στο διαδίκτυο ως 36 πόζες σε 1 ρολό φιλμ με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Για να συμμετάσχετε σε αυτήν την επιλογή, στείλτε τις φωτογραφίες σας (10 φωτογραφίες κατά ανώτατο όριο σε μορφή Jpeg 350 X 550 pixels και 72 dpi) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή μέσω διαδικτυακού συνδέσμου). Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τις φωτογραφίες που λαμβάνουμε και από τις ιστοσελίδες που ανακαλύπτονται στο διαδίκτυο.
On the 6th of the month, 6 photographers and 6 of their photos are presented online like 36 exposures on 1 roll of film with differents ways to see. To participate in this selection, please send your pictures (10 max.in Jpeg 350 X 550 pixels et 72 dpi) via email (or weblink).The selection will be made, from the images we receive and from or the websites discovered online.


JUIN / JUNE 2024 #237 Cinéma
 
ETIENNE AUGEREAU GERMAN PERAIRE IRÈNE JONAS
MARTIN BOGREN YUSUF SEVINCL GUILLAUME ZULLI

   


  
> Διαχείριση του φωτογραφικού σας έργου / Managing your photography work
Αφού αναλύσουμε το περιεχόμενο των φωτογραφιών και του έργου σας, συζητούμε μαζί σας τους τρόπους οργάνωσης, επιλογής και ανεύρεσης της καταλληλότερης λύσης για την εξέλιξη του έργου σας. Εάν επιθυμείτε, η χρονική διάρκεια του εν λόγω κοινού έργου μπορεί να παραταθεί σε βάθος χρόνου προκειμένου να συνδυάζεται με τις πηγές έμπνευσής σας. Προτείνεται μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια τιμή πακέτου.
After analysing the content of your photographs and all your work, together we discuss how to organise, choose and find the most suitable solution for the evolution of it. If you wish, this joint work can be extended over time to match your inspirations. A monthly, quarterly or annual set price is proposed.

* Πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα μαθήματα / Informations about the personal lessons


> Το σεμινάριο της Vis A Vis στην Ιταλία / The Vis A Vis workshop in Italy and Paris
Το VISAVIS WORKSHOP σας προτείνει σεμινάρια στην Ιταλία και το Παρίσι. Σε κάθε κύκλο μαθημάτων, φιλοξενούνται 9 εκπαιδευόμενοι για 9 ημέρες με διάρκεια μαθημάτων 9 ώρες την ημέρα. Εκπαιδεύονται από διάσημες προσωπικότητες του παγκόσμιου φωτογραφικού κόσμου που μοιράζονται μαζί σας την τεχνική τους, την αισθητική τους προσέγγιση και την εξειδίκευσή τους για την επίτευξη 3 στόχων:
• Να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τον ξεχωριστό τρόπο έκφρασής σας και το προσωπικό φωτογραφικό σας στιλ.
• Να σας προσφέρουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα πλήρως λειτουργικό επικοινωνιακό εργαλείο μέσω της δημιουργίας της προσωπικής σας ιστοσελίδας.
• Να σας αποκαλύψουν, κατά τη διάρκεια του εαρινού σεμιναρίου σας, την περιοχή Liguria στην Ιταλία ή το Παρίσι.

VISAVIS WORKSHOP proposes workshops in Italy and Paris. Each course accommodates 9 students for 9 days with 9 hours of class, is run by celebrities from the photography world who share their techniques, aesthetic approach and expertise with you to achieve 3 objectives :
• Helping you discover your particular way of expression with your own photography style.
• Enabling you to acquire a fully operational communication tool with the creation of your own website.
• Revealing the Liguria's region of Italy or Paris for the summer workshop.

* Για να ανακαλύψετε την περιοχή στην Ιταλία: / Informations about the area in Italy
* Πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια / Information about the workshops


Hôtel VISAVIS **** Via della Chiusa, 28 - 16039 Sestri Levante (Genova) - ITALY


> Οι συναντήσεις / The meetings
Κάθε Δευτέρα, η VISAVIS υποδέχεται όλους τους φωτογράφους που επιθυμούν να μας παρουσιάσουν τις φωτογραφίες τους και να λάβουν τη γνώμη μας, μία κριτική ή μία συμβουλή επαγγελματικού προσανατολισμού αναφορικά με το έργο τους. Το 1999, οι εν λόγω συναντήσεις έλαβαν χώρα στο Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας, συνοδευόμενες με τη μηνιαία δημοσίευση του έργου ενός επιλεγμένου φωτογράφου.
On Monday of each week, VISAVIS receives all photographers who want to show us their images, and receive our impressions, a critique or a professional orientation, regarding their work. In 1999 those meetings were at The Centre national de la photographie with the publication every month of one selected photographer.


VISAVIS Editions
7 rue Barbette 75003 Paris France
tél : 01 40 29 00 79 - fax : 01 40 29 05 45
contact / επικοινωνία : visavis.photo@wanadoo.fr


 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟMH / COPYRIGHTS & SUBSCRIPTION

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛIA / THE OFFICE IN FRANCE

 ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛIA / THE WORKSHOPS IN ITALY AND PARIS