japanese chineese korean Norvegian Suomi Swedish francais english German Dutch italian spainish portuguese greek russian czech polish turkce lebanese iranian hebrew indy indy
 
Swedish
VISAVIS International började publiceras för mer än 20 år sedan. Under den här tiden har den blivit den ledande franska tidskriften för samtida konstfotografi och när det gäller att utforska trender i den samtida visuella kultursfären.
VISAVIS International began publication more than 20 years ago. During this time it has become the leading magazine in France for contemporary fine art photography, and for the exploration of trends in contemporary visual culture.


Tillkomst / Created : 1987
Kvartalsvis
 /  Quarterly
Franska – engelska + sammanfattning på japanska /
French - english + summary in japanese
Pris / Price : 10 Euros
Prenumeration
/ Subscription : 40 Euros
Format
/ Size : 23,5 x 31 cm
Sidor / Pages : 130
Publiceras i 10 000 exemplar
/ Published at 10 000 samples
Säljs i / on sale in : France, Europe, USA, Japan


 PUBLICERADE TEXTER OCH BILDER / PUBLISHED PICTURES AND TEXTS

 GRUNDARE OCH REDAKTÖR / FOUNDATOR-DIRECTOR : Nathalie Luyer

 OTHER EDITIONS / OTHER EDITIONS


   


  

Den sjätte i varje månad presenteras sex fotografer och sex av deras foton på webben, på samma sätt som 36 bilder på en rulle film med olika motiv. Om du vill delta i urvalet ska du skicka in dina bilder (högst tio i jpeg 350 × 550 bildpunkter och 72 dpi) via e-post (eller länken på webbsidan). Vi väljer ut vilka som ska visas utifrån de bilder vi tar emot eller från andra webbplatser som vi har upptäckt.
On the 6th of the month, 6 photographers and 6 of their photos are presented online like 36 exposures on 1 roll of film with differents ways to see. To participate in this selection, please send your pictures (10 max.in Jpeg 350 X 550 pixels et 72 dpi) via email (or weblink).The selection will be made, from the images we receive and from or the websites discovered online.


MAI / MAY 2024 #236 Pétales de fleurs
 
ARAKI NOBUYOSHI PATRICK FOURNIAL DOAN LY
PAULINE TURMEL JOANNA TARLET GAUTEUR JOELLE DOLLÉ

   


  
> Följa upp ditt fotograferande / Managing your photography work
Vi börjar med att analysera innehållet i dina fotografier och hela ditt arbete och diskuterar sedan tillsammans hur vi kan organisera, välja ut och hitta den lämpligaste lösningen för att arbetet ska utvecklas. Om du vill kan detta gemensamma arbete ske kontinuerligt med jämna mellanrum. Vi erbjuder priser per månad, kvartal eller år.
After analysing the content of your photographs and all your work, together we discuss how to organise, choose and find the most suitable solution for the evolution of it. If you wish, this joint work can be extended over time to match your inspirations. A monthly, quarterly or annual set price is proposed.

* Information om privatlektionerna / Informations about the personal lessons


> Italya'daki VISAVIS semineri / The Vis A Vis workshop in Italy and Paris
VISAVIS WORKSHOP erbjuder kurser i Italien och Paris. På varje kurs tar vi emot nio deltagare i nio dagar med lektioner nio timmar om dagen. Kurserna anordnas av berömda fotografer från alla världens hörn, som delar med sig av sina tekniker, sitt estetiska förhållningssätt och sitt kunnande med dig för att uppfylla tre mål:
• hjälpa dig att upptäcka ditt personliga uttryck med din egen fotograferingsstil
• ge dig ett fullt fungerande kommunikationsverktyg genom att skapa en egen webbplats
• ge dig möjlighet att upptäcka Ligurien i Italien, eller Paris för sommarkurserna.

VISAVIS WORKSHOP proposes workshops in Italy and Paris. Each course accommodates 9 students for 9 days with 9 hours of class, is run by celebrities from the photography world who share their techniques, aesthetic approach and expertise with you to achieve 3 objectives :
• Helping you discover your particular way of expression with your own photography style.
• Enabling you to acquire a fully operational communication tool with the creation of your own website.
• Revealing the Liguria's region of Italy or Paris for the summer workshop.

* Upptäcka den italienska regionen / Informations about the area in Italy
* Information om kurserna / Information about the workshops


Hôtel VISAVIS **** Via della Chiusa, 28 - 16039 Sestri Levante (Genova) - ITALY


> Våra träffar / The meetings
Varje måndag tar VISAVIS emot alla fotografer som vill visa oss sina bilder och får vår åsikt, kritik eller professionell vägledning i sitt arbete. 1999 hölls träffarna på Centre National de la Photographie i Paris, och varje månad publicerades verken av en utvald fotograf.
On Monday of each week, VISAVIS receives all photographers who want to show us their images, and receive our impressions, a critique or a professional orientation, regarding their work. In 1999 those meetings were at The Centre national de la photographie with the publication every month of one selected photographer.


VISAVIS Editions
7 rue Barbette 75003 Paris France
tél : 01 40 29 00 79 - fax : 01 40 29 05 45
contact / kontakt : visavis.photo@wanadoo.fr


 UPPHOVSRÄTT OCH PRENUMERATION / COPYRIGHTS & SUBSCRIPTION

 KONTORET I FRANKRIKE / THE OFFICE IN FRANCE

 KURSERNA I ITALIEN / THE WORKSHOPS IN ITALY AND PARIS