japanese chineese korean Norvegian Suomi Swedish francais english German Dutch italian spainish portuguese greek russian czech polish turkce lebanese iranian hebrew indy indy
 
polish
Pierwsze wydanie VISAVIS International pojawiło się ponad dwadzieścia lat temu. Od tego czasu stało się ono wiodącą publikacją w dziedzinie współczesnej fotografii artystycznej, poszukującą nowych trendów we współczesnej kulturze wizualnej.
VISAVIS International began publication more than 20 years ago. During this time it has become the leading magazine in France for contemporary fine art photography, and for the exploration of trends in contemporary visual culture.


Rok założenia / Created : 1987
Kwartalnik
 /  Quarterly
Francuski - angielski + streszczenie w języku japońskim /
French - english + summary in japanese
Cena / Price : 10 Euros
Prenumerata
/ Subscription : 40 Euros
Rozmiar
/ Size : 23,5 x 31 cm
Ilość stron/ Pages : 130
Nakład 10 000 egzemplarzy
/ Published at 10 000 samples
sprzedaż w / on sale in : France, Europe, USA, Japan


 PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ I TEKSTÓW / PUBLISHED PICTURES AND TEXTS

 ZAŁOŻYCIEL - DYREKTOR : / FOUNDATOR-DIRECTOR : Nathalie Luyer

 INNE WYDANIA / OTHER EDITIONS


   


  

Szóstego dnia każdego miesiąca, 6 wybranych fotografików prezentuje 6 swoich fotografii na stronie internetowej w formie 36 klatek na jednej rolce filmu z możliwością różnych sposobów przeglądania. Aby wziąć udział w tej selekcji, należy przesłać fotografie (nie więcej niż 10, pliki Jpeg 350 x 550 pikseli i 72 dpi) elektronicznie (lub poprzez link w sieci). Wyboru dokonujemy spośród nadesłanych prac i linków do innych stron internetowych.
On the 6th of the month, 6 photographers and 6 of their photos are presented online like 36 exposures on 1 roll of film with differents ways to see. To participate in this selection, please send your pictures (10 max.in Jpeg 350 X 550 pixels et 72 dpi) via email (or weblink).The selection will be made, from the images we receive and from or the websites discovered online.


MAI / MAY 2024 #236 Pétales de fleurs
 
ARAKI NOBUYOSHI PATRICK FOURNIAL DOAN LY
PAULINE TURMEL JOANNA TARLET GAUTEUR JOELLE DOLLÉ

   


  
> Opracowanie twoich fotografii / Managing your photography work
Po przeanalizowaniu treści twoich fotografii i innych prac, pomożemy ci znaleźć, wybrać i wprowadzić najbardziej odpowiednie rozwiązania, które pomogą ci rozwinąć swoje prace. Tego typu wspólna praca może, na życzenie klienta, zostać rozszerzona poza warsztaty, w celu dalszego rozwijania inspiracji. Oferujemy stałe opłaty miesięczne, kwartalne, lub roczne.
After analysing the content of your photographs and all your work, together we discuss how to organise, choose and find the most suitable solution for the evolution of it. If you wish, this joint work can be extended over time to match your inspirations. A monthly, quarterly or annual set price is proposed.

* informacje na temat zajęć indywidualnych / Informations about the personal lessons


> Kurs VISAVIS we Włoszech / The Vis A Vis workshop in Italy and Paris
VISAVIS oferuje warsztaty we Włoszech i w Paryżu. Każdy kurs oferuje miejsca dla 9 studentów, trwa 9 dni i zajęcia odbywają się przez 9 godzin dziennie. Warsztaty prowadzą znane osobistości ze świata fotografiki, które dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą, przedstawiają swoje techniki i podejście artystyczne, aby pomóc uczestnikom osiągnąć 3 cele:
• Odkrycie własnej indywidualnej metody ekspresji i stylu fotografii.
• Stworzenie w pełni funkcjonalnego środka komunikacji w postaci własnej strony internetowej.
• Poznanie regionu Ligurii we Włoszech lub Paryża w okresie letnich warsztatów.

VISAVIS WORKSHOP proposes workshops in Italy and Paris. Each course accommodates 9 students for 9 days with 9 hours of class, is run by celebrities from the photography world who share their techniques, aesthetic approach and expertise with you to achieve 3 objectives :
• Helping you discover your particular way of expression with your own photography style.
• Enabling you to acquire a fully operational communication tool with the creation of your own website.
• Revealing the Liguria's region of Italy or Paris for the summer workshop.

* Odkrycie regionu we Włoszech / Informations about the area in Italy
* Informacje na temat warsztatów / Information about the workshops


Hôtel VISAVIS **** Via della Chiusa, 28 - 16039 Sestri Levante (Genova) - ITALY


> Spotkania / The meetings
W każdy poniedziałek VISAVIS prowadzi spotkania z fotografikami, którzy chcą przedstawić nam swoje prace, usłyszeć nasze uwagi, opinie krytyczne, lub specjalistyczne porady w zakresie ukierunkowania swoich prac. W roku 1999 spotkania te odbywały się w Narodowym Centrum Fotografii (Centre national de la photographie) i co miesiąc publikowano prace jednego wybranego fotografika.
On Monday of each week, VISAVIS receives all photographers who want to show us their images, and receive our impressions, a critique or a professional orientation, regarding their work. In 1999 those meetings were at The Centre national de la photographie with the publication every month of one selected photographer.


VISAVIS Editions
7 rue Barbette 75003 Paris France
tél : 01 40 29 00 79 - fax : 01 40 29 05 45
contact / kontakt : visavis.photo@wanadoo.fr


 PRAWA AUTORSKIE I PRENUMERATA / COPYRIGHTS & SUBSCRIPTION

 SIEDZIBA WE FRANCJI / THE OFFICE IN FRANCE

 WARSZTATY WE WŁOSZECH / THE WORKSHOPS IN ITALY AND PARIS